Portal Login:


Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENOp al onze leveringen en diensten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

ICT~Office is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden zijn hieronder per rubriek te downloaden.